جدول مقایسه
جدول مقایسه ( )
تعرفه درج آگهی آگهی عادی آگهی ویژه آگهی ممتاز
قیمت طرح رايگان 10,000 تومان 20,000 تومان
مدت نمایش آگهی 10 روز 30 روز 60 روز
تعداد عکس آگهی 4 عکس 6 عکس 8 عکس
بروزرسانی آگهی 1 بار 2 بار 4 بار
نمایش تصادفی در صفحه اول ندارد دارد دارد
اولویت در جستجو ندارد دارد دارد
اولویت در تایید آگهی ندارد دارد دارد
نمایش آمار بازدید آگهی ندارد دارد دارد
تعرفه عضویت کاربران عضویت تیپ ۱ عضویت تیپ ۲ عضویت تیپ ۳
قیمت طرح رايگان 30,000 تومان 60,000 تومان
درج آگهی 2 آگهی 6 آگهی 16 آگهی
نوع آگهی آگهی رایگان آگهی ویژه آگهی ویژه
مدت آگهی 10 روز تا پایان عضویت تا پایان عضویت
اولویت در تایید آگهی ندارد دارد دارد
نمایش آمار بازدید آگهی ندارد دارد دارد